ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ชุดทำงานตามสมัยนิยม) 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 24 มกราคม 2565 28 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 20 18