ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 11 สิงหาคม 2565 13 สิงหาคม 2565 สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 20 19