ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม820870862
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา201919
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี202017
3สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว204036
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี202020
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี404040
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์202020
7สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ202020
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น202020
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม404040
10สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์202020
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี202020
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด202020
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ202020
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์203030
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร202020
16สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก404040
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย202020
18สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์202020
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน202020
20สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี202121
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร202020
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง202020
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง404040
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี202020
25สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี204040
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร404040
27สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่204040
28สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน202019
29สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย606060
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน202020
31สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช202020
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี202020
33สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา2000
34สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส202020