ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง2020
2การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040