ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 20 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2564 ศาลาเอนกประสงค์บ้านลานช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 20 20