ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน 30 ชั่วโมง2121
2การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2016
3อ่านแบบและการเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก 18 ชั่วโมง2020
รวม 6157