ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
อ่านแบบและการเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
5 4 กรกฎาคม 2565 6 กรกฎาคม 2565 บ้านสามแยก หมู่ 7 ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง 20 20