ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 7 มีนาคม 2565 11 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 21 21