ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ชั่วโมง2525
2การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจ 30 ชั่วโมง2626
3การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ ILLustrator 30 ชั่วโมง2523
4การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชั่วโมง2222
รวม 9896