ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 17 พฤษภาคม 2565 19 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 22 22