ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมไฟฟ้า(การเชื่อมประกอบชิ้นงาน) 18 ชั่วโมง2020
2ช่างคอนกรีตตกแต่งแนวใหม่ 18 ชั่วโมง2525
รวม 4545