ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
การเชื่อมไฟฟ้า(การเชื่อมประกอบชิ้นงาน) 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 24 พฤศจิกายน 2564 26 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดป่าบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 20 20