ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
ช่างคอนกรีตตกแต่งแนวใหม่ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 5 พฤศจิกายน 2564 7 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 25 25