ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำโต๊ะเก้าอี้ปูนซีเมนต์ 30 ชั่วโมง4040
2ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน 30 ชั่วโมง2020
รวม 6060