ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
การทำโต๊ะเก้าอี้ปูนซีเมนต์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
8-4(01) 10 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564 ศาลาประชาคมบ้านแม่นนท์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 20 20
8-4(02) 15 ธันวาคม 2564 19 ธันวาคม 2564 ศาลาประชาคมบ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 20 20