ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
8-4(03) 11 พฤษภาคม 2565 15 พฤษภาคม 2565 ศาลาธรรมสังเวช บ้านโนนงาม ม.11 ต.นาคำ อ.บ้านดุงจ.อุดรธานี 20 20