ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่า่งก่ออิฐฉาบปูน 30 ชั่วโมง2525
2ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง5050
รวม 7575