ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 23 พฤศจิกายน 2564 27 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก อ.ศรีบุญเรือง 25 25
2 23 พฤศจิกายน 2564 27 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก อ.ศรีบุญเรือง 25 25