ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ช่า่งก่ออิฐฉาบปูน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 29 พฤศจิกายน 2564 3 ธันวาคม 2564 สำนังงานเทศบาลตำบลนาแก อ.ศรีบุญเรือง 25 25