ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การก่ออิฐ ฉาบปูน 30 ชั่วโมง2020
2การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 30 ชั่วโมง4545
รวม 6565