ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
การก่ออิฐ ฉาบปูน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 20 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564 วัดคอนสารวนาราม ม.8 บ้านน้ำพุปางวัว ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ขัยภูมิ 20 20