ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ช่างซ่อมเครื่่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 20 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 โครงการพระราชประสงค์ " บ่อปลาพระราชทาน " ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล 20 20