ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
การใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมระบบน้ำทางการเกษตร 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 3 มกราคม 2565 5 มกราคม 2565 โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริหนองงูเห่า อ. นครหลวง 22 22