ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมเบเกอรี่ 18 ชั่วโมง4040
2การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
รวม 6060