ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
การทำขนมเบเกอรี่ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 7 กุมภาพันธ์ 2565 9 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 20 20
2 22 กุมภาพันธ์ 2565 24 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนหมู่บ้านและร้านค้าชุมชนบ้านน้ำวน ต. บางเดื่อ อ.เมือง 20 20