ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 23 พฤษภาคม 2565 25 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 4ปทุมธานี 20 20