ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

พัฒนาบุคลากรต้นแบบช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม405044
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ405044