ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

พัฒนาบุคลากรต้นแบบช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 18 ชั่วโมง4034
2ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล 184 ชั่วโมง1010
รวม 5044