ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ระดับ ๑ 30 ชั่วโมง2020
2การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ชั่วโมง2014
3การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2323
4Solidworks Essentials 30 ชั่วโมง4439
5การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง22
6การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ:ต่อชนแผ่นเหล็ก 30 ชั่วโมง2018
7การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2121
รวม 150137