ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคงานก่อสร้างสำหรับช่างชุมชน 30 ชั่วโมง2727
2ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง3737
3การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ชั่วโมง2424
รวม 8888