ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
เทคนิคงานก่อสร้างสำหรับช่างชุมชน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 8 มีนาคม 2565 12 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 27 27