ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ชุดทำงานตามสมัยนิยม) 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3 21 กุมภาพันธ์ 2565 25 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองน้ำใส ต.ผาอินแปลง อ.เอราวัณ 20 16