ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
2การจักสานกระเป๋าและตะกร้าจากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040