ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายจากวัสดุธรรมชาติ 18 ชั่วโมง2018
3การทำผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม 18 ชั่วโมง2020
รวม 6058