ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
การทำผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 23 พฤศจิกายน 2564 25 พฤศจิกายน 2564 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 20 20