ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม20023086
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ20023086