ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ISO9606-1 111 P BW FM1 B t09 PC ss nb61
2ISO9606-1 135 P FW FM1 s t02 PF sl10
3ISO9606-1 111 P FW FM1 B t09 PF ml10
4ISO9606-1 135 P FW FM1 s t02 PG sl21
5ISO9606-1 111 P FW FM1 B t09 PB ml12151
6ISO9606-1 111 P BW FM1 B t09 PF ss nb193
7ISO9606-1 111 T BW FM1 B t7.1 D168 H-L045 ss nb101
8ISO9606-1 135 P BW FM1 s t09 PA ss nb80
9ISO9606-1 141 P FW FM5 s t02 PF sl32
10ISO9606-1 141 P BW FM5 s t02 PF ss gb32
11ISO9606-1 141 P BW FM5 s t06 PF ss gb60
12ISO9606-1 141 P FW FM1 s t02 PB sl33
13ISO9606-1 141 P BW 22 s t02 PF ss nb30
14ISO9606-1 135 P FW FM1 s t02 PB sl42
15ISO9606-1 135 P FW FM1 s t09 PB ml42
16ISO9606-1 135 P FW FM1 s t02 PD sl74
17ISO9606-1 135 P FW FM1 s t09 PF ml116
18ISO9606-1 136 P FW FM1 B t10 PB ml61
19ISO9606-1 141 P FW FM5 s t03 PF sl33
20ISO9606-1 141 P FW FM5 s t02 PB sl94