ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม7401,0781,075
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น202020
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี202121
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์404040
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก404040
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี202020
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง404040
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี202222
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่202020
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย404545
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช204039
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส202020
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี20310310
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี202525
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา202220
15สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว202020
16สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี202222
17สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี404040
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี202020
19สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ202020
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์202020
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ202020
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร202020
23สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน202020
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ202020
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร202020
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม404040
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน202525
28สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์202020
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง202020
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย202121
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน202525