ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม7401,0781,075
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา202220
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว202020
3สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี202020
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี404040
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ202020
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์202020
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น202020
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม404040
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์202020
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี202121
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ202020
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์404040
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร202020
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก404040
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย202121
16สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน202525
17สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี202020
18สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร202020
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี20310310
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี202525
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง202020
22สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง404040
23สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี202222
24สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี202222
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ202020
26สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่202020
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน202525
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย404545
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน202020
30สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช204039
31สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส202020