ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเทคนิคงานปูน 30 ชั่วโมง2020
2การควบคุมดูแลระบบส่งจ่ายผ่าน Application on Mobile 30 ชั่วโมง2020