ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 30 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยธรรมชาติ 30 ชั่วโมง2019