ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

DSD ONLINE TRAINING
สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม-11,2756,072
1เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Digital Literacy-575482
2เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Excel-644279
3เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Word-593345
4เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Power Platform-5817
5เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Power BI-1,045621
6เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point-323120
7การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Google Application-14093
8หลักสูตร Basic Cybersecurity-553395
9หลักสูตร Microsoft Sway-23534
10หลักสูตร Microsoft Word ระดับกลาง-1,4151,026
11หลักสูตร Microsoft Excel ระดับกลาง-1,6621,160
12หลักสูตร Microsoft PowerPoint ระดับกลาง-1,195962
13หลักสูตร 11 checklist พิชิตธุรกิจออนไลน์-30976
14การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Experience and User Interface Design) -887128
15การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Java (Object Oriented Programming with Java)-46452
16หลักสูตร Basic Network สำหรับมือใหม่สาย IT-735256
17หลักสูตร เทคนิคการใช้ Generative AI สำหรับธุรกิจ SME-16811
18หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ยอดขายด้วย Bing ChatGPT สำหรับพนักงานขาย-813
19หลักสูตร เทคนิคการใช้ Bing ChatGPT สำหรับพนักงานทุกระดับ-1132
20หลักสูตร เทคนิคการใช้ Bing ChatGPT สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม-8010