ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

กรมดำเนินการเอง
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ2,3003,0172,338
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี1,8301,9611,771
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี3,1303,6803,372
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี1,8401,6801,424
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา2,0802,1031,813
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น2,0302,3181,889
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี2,2202,2201,656
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์1,7601,8451,710
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก1,9002,0801,943
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง1,7401,6361,451
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี2,3202,4142,140
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา2,6002,3022,175
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร1,6001,2901,084
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี1,9302,0121,706
15สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา2,2402,1061,964
16สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม1,7301,3701,095
17สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง3,0003,0462,835
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี1,8601,6531,557
19สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่2,5202,3542,046
20สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย1,8601,7801,607
21สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต1,7501,9491,542
22สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช2,2502,0231,800
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี1,9601,8461,613
24สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา1,7351,6751,543
25สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส2,1601,9981,735
26สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี1,4501,6951,599
27สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร1,2401,178942
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี1,0601,2201,024
29สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา1,5501,7651,668
30สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี1,1801,2221,190
31สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว1,1001,1551,110
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี1,1601,2001,038
33สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด1,0501,007906
34สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี1,1601,017896
35สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี1,110901840
36สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์1,0601,056978
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์1,3401,4411,213
38สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ1,2951,0891,035
39สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด1,0601,004917
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร1,1501,060885
41สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม1,1901,061966
42สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย1,115997929
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก1,1801,7011,323
44สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง1,1601,062886
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่1,3951,1771,092
46สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์9701,260909
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร1,020855794
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท790782688
49สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ1,0801,013893
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร1,010955893
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง885750684
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก9551,133949
53สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน1,0801,064940
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ985809742
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา1,130880823
56สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา1,0851,029917
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง965752665
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร910964897
59สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม9301,091920
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร870773715
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี1,010830715
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน1,0201,2401,047
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร1,0201,014953
64สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล930895749
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม880909816
66สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี735726631
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์1,0301,235957
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย985983949
69สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู980985853
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ850821714
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์955873685
72สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี695743669
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง1,020967896
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์9451,007933
75สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย1,1001,070979
76สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่1,010967815
77สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน800676632
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ1,5001,6631,593
79สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ640617568
80สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์1,0001,2341,016
81สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์3,1002,5932,119
82สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล100197184
83สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์1,020896786
84กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก20000
85กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน062
86กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ150150100
87กองแผนงานและสารสนเทศ000
88กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน000
89ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร000
90กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์000
91กองวิเทศสัมพันธ์000
รวม 114,690113,773100,036