ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)257
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร14873
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์3030
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2013
5พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)230
6ช่างก่ออิฐ9177