ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างบำรุงรักษารถยนต์1717
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร13053
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)216