ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานผสมเครื่องดื่ม3726
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร12570
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก8235