ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร7231
2ช่างบำรุงรักษารถยนต์2517
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)53