ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)22
2ผู้ประกอบอาหารไทย11734
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร7039
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2415
5ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์5924
6พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)240
7ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC109
8ช่างก่ออิฐ5044