ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)2213
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร8025
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์1413
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก107
5ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์3925
6ช่างเชื่อมแม็ก54