ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์4312
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ32
3ผู้ประกอบอาหารไทย2513
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)127
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร21288
6ช่างบำรุงรักษารถยนต์4234
7ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก96