ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย2012
2พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)2014
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก1818
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)4416